Niedziela 14 Lipiec 2024   Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Świadczenie rodzicielskie

Informacja o warunkach przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw która wprowadziła nowe świadczenie rodzinne- świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie  przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez rok ( 52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
W przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez 65 tygodni.
W przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez 67 tygodni.
W przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez 69 tygodni.
W przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie świadczenie rodzicielskie przysługuje przez 71 tygodni.
Świadczenie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
 
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczenia rodzicielskiego, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia  można uzyskać w  Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie ul. Strażacka 1 w godzinach:
• Poniedziałek:     od 7:30 do 15:30
• Wtorek :            od 7:30 do 15:30
• Środa :              od 7:30 do 15:30
• Czwartek:         od 7:30 do 15:30
• Piątek:              od 7:30 do 15:30
Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu (63) 2 708-023 lub ( 63) 2701-139.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego należy dołączyć:
1. Dowód osobisty obojga małżonków,
2. Akt urodzenia dziecka lub dzieci,
3. Oświadczenie o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego .

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Wniosek
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.