Niedziela 14 Lipiec 2024   Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Pomoc żywnościowa

Bank Żywności w Koninie rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej- Podprogram 2016  (FEAD), który będzie realizowany do 2020r .
Pomoc wynikająca z realizacji programu skierowana jest do osób oraz rodzin, które w wyniku niewystarczających środków nie mogą zapewnić  sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Program ma na celu pomóc ograniczonej liczbie osób- będą to osoby znajdujące się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, u których dochód nie będzie przekraczał 150% kryterium dochodowego tj. 951zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz  771 zł dla osoby w rodzinie. Program ma zapewnić systematyczne wsparcie osobom najbardziej potrzebującym.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
-bezdomni
-niepełnosprawni
-bezrobotni
-pozostałe osoby spełniające kryteria
Prócz przekazywania żywności organizacje zajmujące się dystrybucją artykułów zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących. Do zadań tych zalicza się m.in.:
- pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych ( z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w  funkcjonowanie społeczności lokalnych
- wzmacnianie samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Podprogram
Wytyczne część 1
Wytyczne część 2
Wytyczne część 3
Wytyczne część 4
Wytyczne część 5
Wytyczne część 6
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.