Poniedziałek 27 Maj 2024   Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Informacja o trwałości projektu - LUS lokalne usługi społeczne w Powiecie Konińskim

Gmina Kleczew wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z 15 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2018 realizowała projekt „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu konińskiego.

W ramach trwałości projektu w latach 2019-2020 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie zatrudniać będzie opiekunkę środowiskową przygotowaną do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, pracującej w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych.

Wszelkie informacje na temat oferowanych form pomocy dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleczewie tel. 63 2701 139. 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Oświadczenie o trwałości projektu
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 1 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.