Czwartek 13 Czerwiec 2024   Imieniny: Antoni, Lucjan, Gracja


MGOPS

Środowiskowe Ognisko TPD
Dobry Start - 300 zł dla ucznia

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie  informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie przy ul. Strażacka 1.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Gdzie można pobrać wnioski:
Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r. ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie www.mgops.kleczew.pl,  lub w siedzibie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie przy ul. Strażacka 1 oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew. Dla kogo świadczenie „Dobry Start”:Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Sart” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
- 20. roku życia,
- 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, ul. Strażacka 1 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: (63) 2701 139

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Wniosek
Załacznik
   
  
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rodzina 500+
 
Urząd Pracy w Koninie
 
Urząd Gminy i Miasta Kleczew
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 

  
Aktualności|Kontakt
  on line: 2 odwiedzin:
© Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. All Rights Reserved.